سوالات متداول

Home » سوالات متداول

مطالب منتشر شده در این صفحه با هدف اطلاع رسانی و پاسخگویی به سئوالات احتمالی شما آماده شده است. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر لطفا با صرافی آرش تماس حاصل نمایید.

چگونه میتوان با دستگاه کارتخوان دلار کانادا دریافت نمود؟

برای تحویل گرفتن دلار کانادا با دستگاه کارتخوان لازم است که حضورا به دفتر صرافی مراجعه نمایید و کارت بانکی (شتاب) و رمز آن را نیز همراه داشته باشید. همراه داشتن کارت شناسایی عکس دار مانند پاسپورت، گواهینامه رانندگی کانادا یا کارت شناسایی انتاریو نیز ضروری است.

آیا انتقال وجه به بانکهای کانادا محدودیت خاصی دارد؟

خیر، از لحاظ سطح مبلغی که به حساب بانکی منتقل میشود محدودیتی وجود ندارد. در عین حال به این نکته توجه نمایید که بانکهای کانادا انتقال مبالغ بالا به حساب بانکی را با چند روز تاخیر انجام میدهند و ممکن است از صاحب حساب مدارک یا اسناد مختلفی را نیز درخواست نمایند.

آیا امکان ارسال دلار کانادا با ایمیل ترانسفر وجود دارد؟

بله، چنانچه از قبل با صرافی هماهنگ نموده و مدارک شناسایی خود را ارسال نموده باشید، امکان ارسال وجه با ایمیل ترانسفر وجود دارد. توجه به این نکته ضروری است که ایمیل ترانسفر دارای سقف روزانه ۳۰۰۰ دلار کانادا بوده و ارسال روزانه بیشتر از آن امکانپذیر نمی باشد.

چه نوع مدارک شناسایی قابل قبول می باشد.

پاسپورت معتبر ایرانی، پاسپورت کانادایی، گواهینامه رانندگی کانادا و کارت شناسایی انتاریو از مدارک شناسایی قابل پذیرش در صرافی می باشند.

برای واریز وجه به حساب بانکی در کانادا به چه اطلاعاتی نیاز می باشد؟

چنانچه واریز وجه برای پرداخت هزینه هایی مانند پرداخت هزینه دانشگاه یا بیمارستان باشد، اطلاعات حساب بانکی باید از آن موسسه گرفته شده و در اختیار صرافی گذاشته شود. برای واریز وجه به حساب های بانکی شخصی توصیه میشود یک نسخه از Void Checque حساب بانکی مورد نظر برای صرافی ارسال گردد.

چرا برای ارسال حواله باید مدارک شناسایی ارائه شود؟

کلیه صرافی های و موسسات خدمات ارزی براساس مقررات مبارزه با پولشویی دولت کانادا موظف هستند مشخصات فرد ارسال کننده وجه را کنترل و کپی مدارک شناسایی وی را نگهداری نمایند. درخواست مدرک شناسایی معتبر در جهت رعایت این ضوابط انجام میشود.